Ons verhaal

1.2_groepspraktijk_onze therapeuten_Marc

NIEUW:

Vanaf  2021 is onze praktijk uitgebreid met twee nieuwe collega’s die, naast pediatrische kinesitherapie en psychomotoriek, ook gespecialiseerd zijn in vroegbegeleiding en ontwikkelingsstimulatie van baby’s en peuters.

 

Er zijn nu dus meerdere  collega’s in onze praktijk die ook de vroegbegeleiding kunnen uitbouwen. Ook ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar kunnen nu bij ons terecht. Onze  collega’s begeleiden uw jonge kind met veel liefde, geduld en vakkennis.

Naast psychomotoriek (voor kinderen van 3 tot 18 jaar) doen we in onze praktijk nu dus ook de ideale voorbereiding voor het zeer jonge kind (van 0 tot 3 jaar); dit noemen we de neuromotorische ontwikkeling. Ook hier wordt er vanuit onze systeemvisie samengewerkt met ouders en grootouders (tips, adviezen, oefeningen voor thuis) en andere hulpverleners.

 

Mogelijke indicaties voor vroegbegeleiding zijn: vertraagde vroegmotorische ontwikkeling, voorkeurshouding, cerebrale parese, syndroom van Down, spasticiteit, ademhalingsmoeilijkheden, ontwikkelingsachter-stand of –stoornis.

 

Meer info leest u in de rubriek  ‘onze doelgroep’.

Het begin:

In oktober 1983 begon Marc Litière een zelfstandige kinesitherapiepraktijk die zich specialiseerde in psychomotorische diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren.

 

Hierbij kon hij samenwerken met verschillende centra en consultatiediensten te Leuven en ontstond de mogelijkheid om een heel netwerk uit te bouwen en samen te werken met andere disciplines: kinderpsychiaters, kinderpsychologen, orthopedagogen, pediaters, huisartsen, CLB-medewerkers, revalidatiecentra, scholen basisonderwijs en scholen buitengewoon onderwijs.  

 

Na een tijd ontstond bij hem de interesse in het systeemgeoriënteerd werken met kinderen en gezinnen. In 1989 begon Marc dan ook aan zijn opleiding systeemgeoriënteerde therapie en in  1992 was hij naast leerkracht lichamelijke opleiding, kinesitherapeut en psychomotorische therapeut ook een erkend systeemtherapeut.

Ontstaan groepspraktijk:

Vanaf 1998 werd de praktijk uitgebreid met een eerste collega omdat de wachtlijst voor diagnostiek en therapie te groot werd. Sinds 2004 kwam er nog een collega bij en was er sprake van een echte groepspraktijk.

 

Momenteel werken we met 4 collega’s die allen met veel vakkennis en enthousiasme kinderen met allerlei problemen begeleiden. Daar we al meer dan 35 jaar bezig zijn in onze  praktijk, blijft onze expertise en onze ervaring groeien.

 

Elke collega blijft zich voortdurend bijscholen en vanuit onze praktijk worden er jaarlijks vele navormingen, bijscholingen en studiedagen gegeven voor ouders, leerkrachten en therapeuten en Marc schreef reeds verschillende praktische boeken voor ouders en leerkrachten.