top of page

‘Marc Litière put uit een schat praktijkverhalen om te tonen hoeveel meer je kunt doen als je vertrekt bij het kind zelf. Want dat is de kracht van deze auteur: er bestaat geen twijfel dat hij kinderen graag ziet en er een bijzonder zintuig voor hanteert. Hij zit dan ook niet langs de kant te wachten tot kinderen duidelijke stoornissen hebben die in aanmerking komen voor behandeling. Hij tracht al bij de eerste aanwijzingen van onzekerheid in te spelen op het temperament van het kind, om verdere problemen te voorkomen of ze te beperken.’

 

— Prof. dr. Peter Adriaenssens

‘Het leuke van Litière is dat hij een brug weet te slaan tussen ouders en school, doordat hij enerzijds

precies weet waar het over gaat, en anderzijds geen onderwijskundige ballast met zich meedraagt. Litière is de ideale mediator, waar we heel veel van kunnen leren.’

 

— Justine Pardoen, hoofdredacteur Ouders Online (www.ouders.nl)

Ik kan dat niet! zegt mijn kind

Faalangst

248 blz. | € 24,99

ISBN 978 90 209 7387 7

8ste druk

‘Ik kan dat niet!’, ‘Ik durf dat niet!’, ‘Ik wil dat niet!’ Vaak hebben dergelijke uitspraken een signaalfunctie. Ze kunnen erop wijzen dat je kind faalangst heeft. Dit boek laat zien hoe je beter kunt kijken en luisteren naar je kind en zo de oorzaak van zijn of haar gedrag kunt achterhalen.

 

•• Wat is faalangst?

•• Hoe kun je faalangst voorkomen?

•• Hoe kun je kinderen met faalangst begeleiden?

•• En hoe zet je ‘ik kan dat niet’ om in ‘ik kan dat wel’?

 

Deze herwerkte versie van dit klassieke boek biedt heel wat concrete adviezen voor ouders, leerkrachten en hulpverleners die op een creatieve manier willen werken aan het zelfvertrouwen bij kinderen. Het boek is een houvast, een hulp en een wegwijzer voor wie in elk kind het wonder wil zien.

 

‘Dit boek is in verstaanbare taal geschreven vanuit herkenbare situaties in het dagelijkse gezinsleven.’

— De Bond

 

‘Dit boek is voor iedereen bruikbaar en geeft concrete tips aan ouders om een faalangstig kind

te ondersteunen.’

— De Morgen

Maman, je n'y arriverais jamais!

Peur de l'échec

244 p. | € 25,00

ISBN 978 28 041 4545 3

première édition

L'auteur nous indique, à travers des situations vécues, des comportements à adopter afin d'éviter que l'enfant ne perde toute confiance en lui-même.

 

Les phrases " Je ne sais pas le faire ! ", " Je ne veux pas le faire ! ", " Je n'ose pas le faire ! " prononcées par des enfants devraient attirer notre attention. Elles traduisent un malaise de l'enfant face à une situation donnée. Comment réagir face à ces signaux d'alerte, que faut-il faire ou, au contraire, que faut-il éviter de faire ?

A travers ce livre, l'auteur nous indique comment nous, parents, enseignants, accompagnateurs, éducateurs, pouvons améliorer notre écoute envers nos enfants et nous permet de comprendre ainsi l'origine de tel ou tel comportement. Il démontre que chaque enfant doit être perçu en tant qu'individu et qu'il doit bénéficier d'une attention à la dimension de toute sa personnalité.

L'auteur apporte de nouvelles visions, il prend expressément position et propose un éventail de conseils concrets pour ceux qui souhaitent améliorer, de manière créative, la confiance en soi des enfants.

Mijn kind leert schrijven

Schrijfmotoriek

304 blz. | € 24,99

ISBN 978 90 209 7386 0

6de druk

 

Van krabbels, kleuren en tekenen tot krullen, letters en woorden: de zoektocht naar het leren schrijven, naar een goede schrijfmethode en naar goed schrijfmateriaal, is niet altijd zo eenvoudig:

 

•• Wat is schrijven en wat zijn de voorwaarden om te kunnen schrijven?

•• Wat is een goede potloodgreep?

•• Wat is een juiste schrijfhouding en -beweging?

•• Wat zijn schrijfmoeilijkheden?

 

Het boek bevat een handige lijst met schrijfproblemen en praktische suggesties om kinderen te begeleiden, en een leuk en motiverend oefenprogramma, inclusief oefenblaadjes, zodat je samen met je kind aan de slag kunt.

 

‘Dit boek zit barstensvol tips en adviezen voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Heel nuttig,

heel helder.’

— Libelle

 

‘Een doe-boek voor ouder en kind geschreven.’

— Het Nieuwsblad

Juf, mag ik overvaren

Schoolrijpheid

232 blz. | € 24,99

ISBN 978 90 209 7814 8

8ste druk

 

De grote sprong naar het eerste leerjaar (groep 3) is niet voor elk kind even vanzelfsprekend. Sommige kinderen zijn nog niet klaar om de kleuterklas achter zich te laten. We spreken dan van moeilijkheden op het vlak van schoolrijpheid. ‘Juf, mag ik overvaren’ geeft een antwoord op veelgestelde vragen als:

 

•• Wat is schoolrijpheid? En wat is het niet?

•• Wat zijn de voorwaarden voor schoolrijpheid?

•• Wat moet een kleuter allemaal kunnen?

•• Kun je schoolrijpheid meten?

•• Hoe kun je de overgang van de kleuterklas naar de lagere school vlotter maken?

•• Hoe weet je dat je kind onvoldoende schoolrijp is?

•• Wat zijn de specifieke problemen?

 

Met concreet uitgewerkte oefeningen voor thuis of in de klas.

 

‘Als er ooit een begrijpelijk standaardwerk is geschreven over schoolrijpheid, dan is het wel dit boek van Marc Litière. Verplichte literatuur voor ouders, leerkrachten, directies en leerlingenbegeleiders!’

— Nieuwsbrief Leren

Ik zie het anders

Richtingsmoeilijkheden

216 blz. | € 24,99

ISBN 978 90 209 9726 2

5de druk

 

Wat als je kind consequent van ‘tak’ een ‘kat’ maakt en de letter s blijft spiegelen? Of sommen altijd van rechts naar links oplost, in plaats van omgekeerd? Dit praktische basisboek gaat dieper in op richtingsmoeilijkheden en spiegelen.

 

•• Wat zijn richtingsmoeilijkheden precies?

•• Wat zijn de belangrijkste signalen?

•• Hoe komt het dat kinderen spiegelen en richtingsmoeilijkheden hebben?

•• Is er een verband met dyslexie, dyscalculie en andere stoornissen?

•• Hoe pak je richtingsmoeilijkheden het beste aan?

 

Marc Litière toont aan dat kinderen met richtingsmoeilijkheden niet altijd fouten maken, maar dingen vaak gewoon anders bekijken. Hij geeft richtlijnen voor een betere feedback en een concreet uitgewerkt oefenprogramma om kinderen beter te begeleiden.

 

Diagnostiek in 3D

Multidisciplinaire diagnostiek gericht op handelen en begeleiden

 

216 blz. | € 28,65

ISBN 978 90 334 5825 5

eerste druk

Met dit boek willen de auteurs de vastgeroeste schroeven van de enge diagnostiek losdraaien. Zij willen de onderzoeker leren kijken naar alle aspecten die belangrijk kunnen zijn in het zuiver stellen van een diagnose.

 

Zij tonen aan dat elke discipline, elke test informatie biedt die gekoppeld kan worden in een cluster van samen voorkomende symptomen. Het verhaal van de ouders is daarbij het uitgangspunt. Het verhaal van de leerkracht in de klas biedt aanvullende informatie. De onderzoeker, uit welke discipline dan ook, legt de puzzelstukken bij elkaar om zo te komen tot een correcte en vooral behandelingsgerichte diagnose. Diagnostiek vanuit drie verschillende disciplines bekeken dus. De diagnose is dus geen eindpunt van het onderzoek. Er blijft de nood aan begeleiding op maat van elk kind afzonderlijk.

 

Het boek is geschreven voor onderzoekers, therapeuten uit verschillende disciplines (pedagogen, psychologen, logopedisten, kinesisten, psychomotorisch therapeuten) maar is ook waardevol voor ouders en leerkrachten die in dit boek nuttige tips en aanwijzingen uit het dagelijks leven van het kind zullen vinden die relevant kunnen zijn voor de diagnosestellingen en de begeleiding.

Anker 1
Anker 2
Anker 3
Anker 4
Anker 5
Anker 6
bottom of page