top of page

Mijn collega's en ik

De 8 therapeuten van Groepspraktijk De Blinker

https://www.de-blinker.be/team

1.2_groepspraktijk_onze therapeuten_Marc

Marc Litière

 

 • Psychomotorisch Systeemtherapeut

 • Teamlid Groepspraktijk De Blinker

 • Licentiaat Lichamelijke Opleiding (KULeuven).

 • Was gedurende 15 jaar bijzondere leerkracht bewegingsopvoeding aan kleuters en lagere schoolkinderen in ‘De Linde’ te Linden.

 • Licentiaat Motorische Revalidatie en Kinesitherapie (KULeuven) met bijzonder interesse voor pediatrie en werken met kinderen.

 • Licentiaat in de Psychomotorische Therapie (KULeuven).

 • Volgde verschillende bijscholingen ivm ontwikkelingsbegeleiding, vroegbegeleiding,  psychomotorische diagnostiek en psychomotorische technieken.

 • Volgde de driejarige opleiding voor systeemtherapie aan het Leuvens Instituut voor Systeemgeoriënteerde Therapie.

 • Volgde het Instrumentaal Verrijkingsprogramma van Feuerstein.

 

 • Geeft zelf veel voordrachten, studiedagen, navormingen en bijscholingen aan ouders, leerkrachten en therapeuten.

 • Schreef volgende boeken (zie meer info in onderdeel vorming):

  • ‘Ik kan dat niet!’ zegt mijn kind. Omgaan met faalangst bij kinderen.

  • Mijn kind leert schrijven en hoe kan ik helpen.

  • Juf, mag ik overvaren? Schoolrijpheid. Als het kleuteren voorbij is.

  • Ik zie het anders.Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen.

  • Maman, j’y arriverai jamais! Face à la peur de l’échec, comment redonner confiance à votre enfant.

  • Diagnostiek in 3-D. Multidisciplinaire diagnostiek gericht op handelen en begeleiden.

bottom of page