top of page

Onze troeven

 • Meer dan 40 jaar ervaring in diagnostiek en therapie

 • Hart voor kinderen

 • Gebruik van humor en speelsheid

 • Systeemgeoriënteerde aanpak

 • Multidisciplinaire kijk en samenwerking

 • Welbevinden en betrokkenheid staan voorop

 • Kinderen leren bij en amuseren zich

 • Gefundeerde diagnostiek, adviezen, evaluaties en begeleidingen

 • Duidelijke structuur in therapie

 • Overleg en communicatie met alle betrokkenen: kind, ouders, grootouders, school, arts, CLB, collega’s, andere disciplines.

 • Ruime en kindvriendelijke infrastructuur

bottom of page