Visie​

Daar wij in onze praktijk al meer dan 35 jaar werken met kinderen, ouders, collega’s en scholen, weten we wat er belangrijk is en wat er goed werkt en wat niet. Daarom hebben wij een duidelijk eigen visie en belangrijke principes die we toepassen in ons werk en dit zowel voor diagnostiek als voor therapie.

Eerst en vooral zijn er verschillende belangrijke principes waar wij achter staan en deze principes zullen nog uitgebreid terugkomen in onze blogs:

 • Het kind staat altijd centraal en moet zich bekwaam voelen

 • Kinderen mogen fouten maken, maar moeten ook kunnen lukken

 • Het kind heeft altijd gelijk en toont een bepaald gedrag steeds met een reden

 • Als we anders kijken naar een kind , zal het kind veranderen

 • Therapie is leuk en uitnodigend

 • Positiviteit, humor en speelsheid zijn erg belangrijk

 • Het wonder van structuur

 • Laat een kind regelmatig kleine problemen oplossen en werk op zelfstandigheid en oplossingsgericht gedrag

 • Geloof in de ontwikkeling van kinderen, ondanks alle problemen of moeilijkheden

 • Kijk naar wat een kind kan en vertrek vandaar

 • Praat met het kind en niet over het kind

 • Diagnostiek en therapie zijn complementair

 • Altijd eerst een grondig onderzoek, daarna eventueel therapie

 • We werken altijd systeemgeoriënteerd; we hebben aandacht voor het systeem rond het kind (ouders, grootouders, school, hobby, sport,… )

 • Naast ouders hebben ook grootouders een belangrijke rol in het leven en de begeleiding van een kind

Contacteer ons

© Copyright 2018 ramses

Tel: 016 / 23 19 07

Adres

E. Carleerlaan 29

3012 Wilsele (Leuven)