Onze doelgroep​

Kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar die moeilijkheden hebben met volgende zaken:

 • fijnmotoriek

 • grootmotoriek

 • coördinatie

 • grafomotoriek en schrijfmotoriek

 • lateralisatie

 • visuomotoriek

 • ruimtelijke oriëntatie en visueel ruimtelijke vaardigheden

 • zwakke werkhouding

 • concentratie

 • stilzitten

 • werkrichting (spiegelen van letters en cijfers)

 • leren leren

 • organiseren en plannen

 • rekenen gekoppeld aan coördinatie-, lateralisatie- en/of visueel ruimtelijke problemen

 • stress

 • ontwijkingsgedrag

 • hyperventilatie

 • moeilijk gedrag

Deze moeilijkheden of problemen kunnen al dan niet voorkomen in combinatie met:

 • faalangst

 • ADHD

 • ADD

 • Autisme Spectrum Stoornis

 • Dyspraxie

 • Dyslexie

 • Dyscalculie

 • Schoolrijpheidsmoeilijkheden

 • Richtingsmoeilijkheden

 • Schrijfmoeilijkheden

 • Hoogbegaafdheid

 • Hoogsensitiviteit