top of page

Onze doelgroep​

De doelgroep van Groepspraktijk De Blinker omvat neuromotoriek en psychomotoriek, een domein waarbinnen we reeds 40 jaar werken. Daarnaast verwelkomt De Blinker ook nieuwe doelgroepen, aansluitend bij de deskundigheid van de verschillende therapeuten.

 

Meer info wat betreft neuromotorische revalidatie, respiratoire en musculoskeletale kinesitherapie, maar ook relaxatie en typlessen vind je op de website van Groepspraktijk De Blinker.

 

www.de-blinker.be/therapie

Psychomotoriek

Kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar die moeilijkheden hebben met volgende zaken:

 • fijnmotoriek

 • grootmotoriek

 • coördinatie

 • grafomotoriek en schrijfmotoriek

 • lateralisatie

 • visuomotoriek

 • ruimtelijke oriëntatie en visueel ruimtelijke vaardigheden

 • zwakke werkhouding

 • concentratie

 • stilzitten

 • werkrichting (spiegelen van letters en cijfers)

 • leren leren

 • organiseren en plannen

 • rekenen gekoppeld aan coördinatie-, lateralisatie- en/of visueel ruimtelijke problemen

 • stress

 • ontwijkingsgedrag

 • hyperventilatie

 • moeilijk gedrag

Deze moeilijkheden of problemen kunnen al dan niet voorkomen in combinatie met:

 • faalangst

 • ADHD

 • ADD

 • Autisme Spectrum Stoornis

 • Dyspraxie

 • Dyslexie

 • Dyscalculie

 • Schoolrijpheidsmoeilijkheden

 • Richtingsmoeilijkheden

 • Schrijfmoeilijkheden

 • Hoogbegaafdheid

 • Hoogsensitiviteit

Neuromotoriek - Vroegbegeleiding en ontwikkelingsstimulatie bij baby’s en peuters.

Dit is de begeleiding van kinderen van 0 tot 3 jaar die moeilijkheden hebben met hun vroege ontwikkeling.  Het gaat hier over een ontwikkelingsbegeleiding van zuigelingen en peuters die een vertraging hebben van de normale motorische ontwikkeling (omrollen, zitten, kruipen, staan, stappen) alsook voor zeer jongen kinderen met centrale hersenbeschadigingen (cerebral palsy), paraplegie, diplegie, hemiplegie, neurologische onrijpheid of neurologische stoornis.

 

Deze neuromotorische revalidatie of vroegbegeleiding richt zich ook tot baby’s en peuters met orthopedische, traumatologische, neurologische, metabole, reumatische of respiratoire aandoeningen.

De begeleiding bestaat uit oefeningen waarbij de neurologische en motorische functies getraind en verbeterd worden. Dit gebeurt meestal in aanwezigheid van de ouders en er worden ook adviezen, tiops en oefeningen voor thuis  meegegeven.

Mogelijke indicaties voor vroegbegeleiding:

 • Voorkeurshouding

 • Weinig bewegingsvariatie of eenzijdig bewegen

 • Vertraagde vroegmotorische ontwikkeling

 • Te lage of te hoge spierspanning

 • Evenwichtsproblemen

 • Zwak gangpatroon

 • Spasticiteit

 • Houdingsafwijkingen

 • Ademhalingsproblemen

 • Ontwikkelingsstoornis

 • Erfelijk syndroom (Down-syndroom,…)

 • …..

bottom of page