top of page

Schoolrijpheid 

4. Auditief en visueel

Over goed luisteren, goed kijken en verschillen zoeken.

Auditieve vaardigheden

 • Luisteren

  • Leer je kind luisteren naar geluiden uit de omgeving.

  • Leer je kind luisteren naar verhalen.

  • Leer je kind spelen met klanken.

 • Geheugen

  • Train het auditief geheugen met versjes en liedjes.

 • Rijmen

  • Laat je kind rijmen: zoek een woord dat rijmt op ‘boot’.

 

 • Raden en klappen

  • Raad het woord dat ik in stukjes zeg: o-li-fant.

  • Klap een woord in stukjes: boe-ken-tas.

  • Klap in je handen als je een woord hoort dat begint met een ‘k’: rood, kat, poes.

 

 • Filmpjes

  • Binnenkort beschikbaar

Visuele vaardigheden

 • Speelgoed

  • Gebruik speelgoed waarbij een beroep gedaan wordt op visuele waarneming.

   • Zoals domino, lottospelen, puzzels, memory, nabouwen.

 • Verschillen en gelijkenissen zoeken

  • Zoek de verschillen tussen twee soortgelijke tekeningen.

  • Laat je kind oefeningen maken zoals ‘Zoek de 7 fouten’, 'Waar is Wally?',...

 • Kijken en benoemen en vragen stellen

  • Kijk naar een tv-programma voor kleuters en stel er vragen over.

  • Doe het spelletje: ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet’. 

   • Ik zie iets paars en rond en het ligt onder de tafel.

 • Letters zoeken

  • Zoek de letters van je naam op een pagina in de krant of tijdschrift.

  • Benoem regelmatig de letters van een woord of naam en laat je kind ook de letters benoemen.

 • Filmpjes

  • Binnenkort beschikbaar​

bottom of page