top of page

Schoolrijpheid 

7. Symboolbewustzijn en tijdsbesef

Herkennen van letters en besef van tijd.

Symboolbewustzijn

 • Symbolen

  • Leer je kind dat symbolen in de plaats kunnen staan voor iets anders.

  • Leer je kind letten  op symbolen in de dagelijkse leefwereld.

   • Zoals verkeersborden, pictogrammen, logo’s van automerken.

 • Geschreven taal

  • Laat je kind kennismaken met de geschreven taal.

   • Letters, gedrukte woorden, tijdschriften, kranten, boeken,...

 • Prentenboeken

  • Bied veel prentenboeken aan.

   • Deze zijn een belangrijk middel om de wereld te ontdekken.

   • Ze confronteren kinderen met symbolen en geschreven taal.

Tijdsbesef

 • Benoem tijd

  • Spreek met je kind over tijd en koppel het aan dagelijkse activiteiten.

   • Wanneer is morgen? Na één nachtje slapen.

   • Wanneer is woensdag? Als het een half dagje school is.

 • Vaste ritmes

  • Laat je kind vaste ritmes ervaren.

   • Op vaste tijdstippen eten, elke avond een verhaaltje voorlezen,...

   • Elke dag een kalenderblaadje afscheuren.

 • Kalender

  • Gebruik een kalender om gebeurtenissen op te noteren.

   • Verjaardag, Sinterklaas, Kerstsmis, vakantie,...

 • Tijdsverloop

  • Laat je kind het verlopen van tijd ervaren.

   • Gebruik zandloper, chronometer, keukenwekker,...​

bottom of page