top of page

Schoolrijpheid 

1. Taalbeheersing

Talige voorbereiding op lezen en schrijven.

Spreken en zingen

 • Spreek zoveel mogelijk Nederlands met je kind.

 • Zing samen kinderliedjes.

 • Vertel veel verhalen en grappen.

 • Laat je kind regelmatig vertellen en neem de tijd om rustig te luisteren.

 • Benoem regelmatig de dagelijkse taken en situaties.

 • Stel veel vragen aan je kind en beantwoord zijn vragen.

Voorlezen en lezen

 • Lees veel voor en laat je kind in boeken kijken.

  • Hierdoor wordt het kind zich ervan bewust dat de taal die we spreken kan worden omgezet in symbolen.

 • Stel tijdens en na het voorleesverhaal aanvullende vragen en laat het kind vragen stellen.

 • Breng interactie teweeg zodat je kind een actieve luisteraar en lezer wordt. 

  • Laat je kind vertellen wat er te zien is.

  • Laat hem herhalen wat er vorige keer gebeurd is.

  • Laat hem voorspellen wat er zou kunnen gebeuren.

 • Via prentenboeken leren kinderen verbanden leggen in een verhaal en gebeurtenissen.

 • Bied veel soorten boeken aan en laat kinderen ook zelf boeken kiezen.

 • Zoek boeken die aansluiten bij thema’s of interesses van je kind.

  • Dinosaurussen, ruimtevaart, piraten, Samson, K3, Kabouter Plop, ...

Rijmen

 • Leer samen met het kind versjes en kinderrijmpjes.

 • Doe taalspelletjes en gebruik veel rijmwoorden.

bottom of page