top of page

Schoolrijpheid 

6. Werkhouding en sociaal emotioneel

Van aandacht en geheugen tot problemen oplossen.

Werkhouding

 • Concentratie en volhouden

  • Zoek samen met je kind.

   • Waarmee hij kan spelen? Wat kan je allemaal met bepaald speelgoed kan doen?

  • Leer je kind geleidelijk aan om zich in te spannen en te concentreren.

   • Eerst de puzzel afmaken en dan pas gaan we iets anders doen.

  • Vraag volgehouden aandacht bij een verhaaltje.

  • Doe concentratiespelletjes.

   • Zo snel mogelijk een detail zoeken op een prent, figuren natekenen,...

   • Doolhoven op papier doorlopen of zelf ontwerpen.

 

 • Geheugen

  • Een zin nazeggen.

  • Volgorde van handelingen onthouden.

  • Een bewegingsreeks bekijken en daarna nadoen.

  • Een prent met voorwerpen bekijken en daarna zoveel mogelijk zaken opnoemen.

  • Een getallenrij van 3, 4 of 5 cijfers onthouden.

  • Speel het spelletje ‘ik ging naar de markt en ik kocht…’

  • Een reeks dieren onthouden.

 

 • Structuur

  • Zorg voor een opgeruimde omgeving.

   • Een geordende en gestructureerde omgeving helpt bij de concentratie.

  • Speelgoed krijgt een vaste plaats.

   • Leer het kind om het speelgoed terug te zetten. 

    • Wanneer hij kiest voor iets anders of gedaan heeft met spelen.

 

 • Planmatig

  • Speel veel gezelschapsspelletjes.

   • Vaste regels en activiteiten zoals controle, beurt afwachten, volgorde van handelingen.

  • Speel veel met constructiespeelgoed.

   • Volg het plan, doorloop de verschillende stappen.

  • Speel veel kringspelletjes.

   • Spelletjes met opdrachten en spelregels.

   • ​Zakdoek leggen, telefooncentrale,...​

 • Probleemoplossend werken

  • Leer je kind via een spel oplossingen zoeken voor concrete moeilijkheden en problemen.

   • Hoe zou jij dit doen? Wat is het probleem en hoe ga jij dit oplossen?

  • Als een kind het zelf moeilijk vindt om oplossingen te bedenken, help hem dan op weg.

   • Door vragen te stellen of door ideeën voor te stellen of uit te lokken.

 • Filmpjes

  • Binnenkort beschikbaar​

Sociaal-emotioneel

 • Positieve houding

  • Geef positieve aandacht aan wat je kind al kan.

  • Help je kind en moedig aan indien nodig.

  • Steun je kind bij het zoeken naar een eigen mening.

  • Toon als ouder veel interesse.

   • In het schoolgebeuren en alle activiteiten die je kind onderneemt.

  • Stimuleer je kind.

   • Om samen te spelen met leeftijdsgenootjes.

   • Betrek je kind ook in gesprekken met anderen.

  • Praat niet over je kind, maar met je kind en laat hem zelf met anderen praten.

 • Afspraken

  • Leer je kind omgaan met duidelijke afspraken en met de gevolgen ervan.

  • Leer je kind een opdracht afwerken.

  • Leer hem gezelschapsspelen spelen.

   • Omgaan met regels, winnen, verliezen, afwachten.

bottom of page