top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverMarc Litière

Humor in therapie

“Fear is the lock,

And laughter the key to your heart”.


Dit is een zin uit een lied van Crosby Stills and Nash dat mij altijd heeft geïntrigeerd en dat zeer zeker van toepassing is op mijn werk. Iedereen die met kinderen werkt, dus ook leerkrachten en ouders, zouden best wat meer humor gebruiken en meer lachen samen met de kinderen. Dikwijls is inderdaad angst het slot bij kinderen waardoor ze niet willen, niet durven, niet kunnen, … En dan kan humor en lachen ons een mooie sleutel geven.


Gek doen, clownesk zijn, grappen uithalen en samen met kinderen lachen om eenvoudige dingen is zeer leuk voor het kind en voor de volwassene. Veel kinderen worden tegenwoordig overvraagd, hebben stress en zijn angstig om verschillende redenen. Het doet deugd als je dan kan lachen en als het serieuze en misschien zelfs het moeilijke of bedreigende van het leven of de school wordt ontkracht door humor. In onze groepspraktijk wordt er zeer veel gelachen door de therapeuten en door de kinderen. Ook tijdens oudergesprekken en schoolbezoeken mag er best gelachen worden. En met lachen bedoel ik dan lachen samen met de kinderen en niet uitlachen of lachen omwille van falen of tekorten.


Spijtig dat in onze maatschappij lachen dikwijls bestaat uit lachen met anderen of een tekort. Samen lachen is trouwens heel goed voor onze gezondheid en werkt ontwapenend op verschillende vlakken. Maar ook bij erg gespannen situaties werkt humor en lachen bevrijdend en grensverleggend. Humor kan op verschillende manieren helend werken.


Laat ons daarom deze dag beginnen met een goede lach: lees een grap, een cartoon of bekijk eens iets van een heel andere kant en zie er het humoristische van in. Laat ons dit ook doen met kinderen: samen lachen. Laat ons kijken naar hun kwaliteiten, hun fratsen en clownerieën in plaats van naar hun falen en onhandigheden. Ik wens jullie voor deze maand allemaal een deugddoende lach.

99 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page