top of page

Schoolrijpheid

Is mijn kind klaar voor het eerste leerjaar?

1. Taalbeheersing

Talige voorbereiding op lezen en schrijven.

2. Ruimtelijk inzicht en voorbereidend rekenen

Van constructies en puzzelen tot tellen.

3. Lichaamsschema en zelfredzaamheid

Kennen van het lichaam en zelf activiteiten doen.

4. Auditief en visueel

Over goed luisteren, goed kijken en verschillen zoeken.

5. Motoriek

Over kleine, grote en samengestelde bewegingen.

6. Werkhouding en sociaal emotioneel

Van aandacht en geheugen tot problemen oplossen.

7. Symboolbewustzijn en tijdsbesef

Herkennen van letters en besef van tijd.

bottom of page